Steg 3: Arbetet påbörjas

Efter godkännande av offert påbörjas arbetet.